Duaal leren
Leer op school én
op de werkvloer


De perfecte mix van leren in een onderneming en op school


Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in onze school of Centrum voor Leren en Werken én op de werkvloer.

Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting.

Richtingen die je bij ons kan volgen zijn :

  • - 7de Specialisatiejaar Kinderbegeleider
  • - 7de Specialisatiejaar Zorgkundige
  • - 7de Specialisatiejaar Elektrotechnicus

Waarom kiezen voor duaal leren?

Duaal leren heeft heel wat voordelen:
  • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …
  • Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.
  • Na je studies vind je makkelijker een job.

7de Specialisatiejaar Kinderbegeleider :

In de richting kinderbegeleider/begeleider in de kinderopvang leer je instaan voor de begeleiding van (een groep) kinderen.

Op onze school leggen we de klemtoon op de praktijk en leer je de dagelijkse taken in de omgang met kinderen toepassen op een veilige en hygiënische manier : verzorging van de kinderen, begeleiden van vrij spel, organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten, EHBO toepassen, maaltijdzorg en onderhoud van ruimten.

Op je stage/werk ben je actief betrokken bij de dagelijkse werking door overleg met ouders en collega's te plegen en streef je ernaar dat elk kind zich goed voelt en in de ontwikkeling gestimuleerd wordt door rekening te houden met gevoelens, gewoonten, behoeften, omgeving, leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Ben je enthousiast en verantwoordelijk, kan je structuur bieden en het groepsoverzicht behouden? Heb je een hart voor kinderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou!

7de Specialisatiejaar Zorgkundige :

Als school willen we onze opleiding afstemmen op de reële behoefte van de verzorgingssector. 

Via de verschillende werkplaatsen (thuiszorg, residentiële zorg, mensen met een beperking) kunnen jullie de theoretische kennis in praktijk omzetten. Je vaardigheden vervolmaken en proeven van de arbeidssfeer. De steeds hogere kwaliteitseisen die door de verzorgingssector aan hun toekomstige werknemers gesteld worden, kunnen alleen maar verwezenlijkt worden met de hulp van het arbeidsleven zelf. 

Je werkt graag met mensen en bent bereid je in te leven in de belevingswereld van de cliënt en benadert de cliënt en zijn familie vanuit een respectvolle houding. Je stimuleert zoveel mogelijk de zelfactiviteit van de cliënt binnen een sfeer van geborgenheid en veiligheid. 

Als zorgkundige kan je werken in de residentiële sector (woonzorgcentrum, ziekenhuis, mensen met een beperking) alsook in de thuiszorg. De zorgkundige is de persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkundige onder zijn/ haar toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistieke taken. 

7de Specialisatiejaar Elektrotechnicus :

Je leert leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen conform het AREI en industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

Scroll naar boven