Sportbegeleider

INHOUD

De opleiding richt zich tot iedere jongere die graag met mensen van jong tot oud sportief en veilig aan de slag gaat als mede-organisator, als actief medewerker-begeleider aan diverse sport- en spelmanifestaties, als technieker voor het basisonderhoud en -reparatie van sportmateriaal en hij beheerst de technieken en vaardigheden van de sporten die hij begeleidt.

Bij de organisatie van deze (schoolsport)activiteiten assisteert de sportbegeleider volgens de instructies van de lesgever of trainer bij het begeleiden van recreatieve sportbeoefenaars bij diverse sportfederaties, sportclubs…

Tevens zorgt hij voor het klaarzetten en wegbergen van het sportmateriaal, aanleren van de basistechnieken van de sportbeleving en het inschatten van gevaren.

De opleiding is toegankelijk voor wielrenners.

ALGEMEN VORMING: PAV

NiveauLestijdenDoelenStudiebekrachtiging
2de graad 6*Functionele rekenvaardigheid
*Functionele informatieverwerving en –verwerking
*Organisatiebekwaamheid
*Tijd- en ruimtebewustzijn
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
3de graad 8*Functionele rekenvaardigheid
*Functionele informatieverwerving en –verwerking
*Organisatiebekwaamheid
*Tijd- en ruimtebewustzijn
*Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en *verantwoordelijkheid
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs
3de graad (7de jaar)8*Functionele kwantitatieve geletterdheid
*Functionele ICT-geletterdheid
*Problemen oplossen
*In teamverband werken
Diploma secundair onderwijs

FRANS

Frans wordt gedurende 2 lestijden per week gegeven

De klemtoon ligt op zelfredzaamheid in de vreemde taal. De bedoeling is dat de leerlingen zich functioneel leren uitdrukken in een vreemde taal. Het behalen van de eindtermen Frans is noodzakelijk om een studiebekrachtiging te kunnen behalen.