Onderhoudswerker

INHOUD

Je staat in voor het onderhoud en voert herstellingen uit aan sportaccommodaties -en installaties. Je leert de basistechnieken bouw, sanitair, elektriciteit, schilderen en hout.

Je leert ook balie- en computerwerk verrichten en de groenvoorzieningen netjes onderhouden. Daarnaast stel je ook sportmateriaal op, onderhoudt je het en voer je er kleine herstellingen aan uit.

Is het traject doorlopen, dan is het certificaat alvast een toegangsticket om aan de slag te gaan bij diverse gemeentelijke (sport)diensten als onderhoudswerkman. Ook in grotere sportclubs of sportfederaties kan je terecht. We denken daarbij aan BLOSO, provinciale domeinen, recreatiegebieden,…

ALGEMENE VORMING: PAV

NiveauLestijdenDoelenStudiebekrachtiging
2de graad 6*Functionele rekenvaardigheid
*Functionele informatieverwerving en –verwerking
*Organisatiebekwaamheid
*Tijd- en ruimtebewustzijn
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
3de graad 8*Functionele rekenvaardigheid
*Functionele informatieverwerving en –verwerking
*Organisatiebekwaamheid
*Tijd- en ruimtebewustzijn
*Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en *verantwoordelijkheid
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs
3de graad (7de jaar)8*Functionele kwantitatieve geletterdheid
*Functionele ICT-geletterdheid
*Problemen oplossen
*In teamverband werken
Diploma secundair onderwijs

FRANS

Frans wordt gedurende 2 lestijden per week gegeven

De klemtoon ligt op zelfredzaamheid in de vreemde taal. De bedoeling is dat de leerlingen zich functioneel leren uitdrukken in een vreemde taal. Het behalen van de eindtermen Frans is noodzakelijk om een studiebekrachtiging te kunnen behalen.