Fietsmecanicien

INHOUD

De leerlingen leren er in twee grote modules de basisknepen van de fietsindustrie. Indien men slaagt voor module 1 (Opbouw en afstelling van fietsen), kan er gestart worden met de tweede module (Onderhoud en herstelling van fietsen). Het certificaat ‘Fietsmecanicien’ wordt behaald indien beide modules succesvol worden afgerond. Hiermee kan je aan de slag bij een fietsenzaak of je kan een eigen zaak beginnen, op voorwaarde dat je ook het getuigschrift ‘bedrijfsbeheer’ behaalt.

Gedurende 8 uur per week (2 x 4u) leren de jongeren diverse types fietsen herstellen en afstellen.

De school investeert jaarlijks in de nieuwste trends uit de fietsindustrie: aankoop van een elektrische fiets, hydraulische schijfremmen in het wegwielrennen, elektronisch schakelen,…

ALGEMENE VORMING: PAV

NiveauLestijdenDoelenStudiebekrachtiging
2de graad 6*Functionele rekenvaardigheid
*Functionele informatieverwerving en –verwerking
*Organisatiebekwaamheid
*Tijd- en ruimtebewustzijn
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
3de graad 8*Functionele rekenvaardigheid
*Functionele informatieverwerving en –verwerking
*Organisatiebekwaamheid
*Tijd- en ruimtebewustzijn
*Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en *verantwoordelijkheid
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs
3de graad (7de jaar)8*Functionele kwantitatieve geletterdheid
*Functionele ICT-geletterdheid
*Problemen oplossen
*In teamverband werken
Diploma secundair onderwijs

FRANS

Frans wordt gedurende 2 lestijden per week gegeven

De klemtoon ligt op zelfredzaamheid in de vreemde taal. De bedoeling is dat de leerlingen zich functioneel leren uitdrukken in een vreemde taal. Het behalen van de eindtermen Frans is noodzakelijk om een studiebekrachtiging te kunnen behalen.